پسر: ای خــــــداااااا....

دختر: چی میخواهی از خدا؟! ..

پسر: هیچی، میخواستم ازش تشکر کنم

هر چی میخواستم الان تو بغــــلم دارم26370228364035444710.jpg


دوشنبه هجدهم آذر 139220:23 غزاله |

سلامتی سیگارم که مطمئنم قبل از من با کسی لب نگرفته ...

سلامتی دود سیگارم با این که کم رنگه ولی یه رنگه....

به سلامتی سیگارم که به من یاد داد عاقبت

سوختن واسه یه نفر زیر پا له شدنه


cbac7fd9db1e74040f16f7e02490c940-430

چهارشنبه بیستم شهریور 139211:4 غزاله |

از ی جایی ب بعد مشکلت

با آدمای دورت نیس....

مشکلت....با خودتـــــــــــــــه

چهارشنبه بیست و ششم تیر 139217:21 غزاله |

لـامصـب هـرچـیو بایـد تو فصلـش خورد ، مثـلا روزه رم

بایـد تـو مـاه
رمـضون
خـورد

چهارشنبه بیست و ششم تیر 139216:20 غزاله |

از آدمـــــ هـــــاییـــــ کهـــــ

در پــــس نــــگــــاهــــ ســــردشــــانـــــ


بـــــــا لــــــبـــــخــــنـــــدیــــ گـــــرمــــــ


فریـــــبــــمــــــــ مـــــی دهـــــنـــــد ،


دلـــــم مــــی گــــیـــــرد….!

چهارشنبه بیست و ششم تیر 139216:11 غزاله |
javanyar.blogfa.com


همیشه محکومم کردی به هرز بودن....

هه....!!!!!!!

مهم نیس....فقط خیلی نامردی

جمعه شانزدهم فروردین 139222:8 غزاله |

می شنوی؟؟؟

دیگر صدای نفسم نمی آید....

به دار کشیده مرا،بغض نبودنت...

دوشنبه چهاردهم اسفند 139116:33 غزاله |

بی خیالم هم شوی بی خیالـــت نمیشوم

می توانم جای خالیت را با خیالت پر کنم

دوشنبه چهاردهم اسفند 139116:31 غزاله |


گاهی چقـــــــــــــــــــــــدر....دلـــــــــــــم

برای یکـــــــــــــــــــــــ

خیــــــــــــــــال راااااااااحت تنگـــــــــــــــــــــ میشود......

دوشنبه چهاردهم اسفند 139116:29 غزاله |


مهم ترین درسی که از زندگی آموختم این بود که :


هیچکس شبیه حرف هایش نیست . . .

دوشنبه چهاردهم اسفند 139116:26 غزاله |